Klubbens regler

Alle medlemmer skal ha lest og forstått reglene på denne siden.

1) Klubbregler (Nifs standard lovnorm)

Lover for Lillehammer Bueskytterklubb; 2019 (Vedtatt 5.desember 2019)

2) Internt kontrolldokument

Internt kontrolldokument (Vedtatt 27. januar 2015)

3) Sikkerhets rutiner (14. september 2012)

  1. Det skal være en skyteleder som kontrollerer skytingen, styrer skytetiden og overvåker sikkerheten på banen. Skyteleder regulerer skytingen ved hjelp av lydsignaler.
  2. Buestativer og øvrig utstyr settes bak ventelinjen.
  3. Den som ikke skyter skal holde seg bak ventelinjen. Unntaket er hvis vedkommende instruerer andre.
  4. Skytterne stiller seg opp slik at ingen skyter “i kryss”.
  5. Skytteren stiller seg med ett bein på hver side av skytelinjen.
  6. Det er kun når skytter står på skytelinjen at han kan sette på pil og stramme opp buen.
  7. Skytter må ikke benytte en teknikk som ved opptrekk kan medføre at pilen går utenfor sikkerhetssonen.
  8. Hver skytter skyter en serie på 3 piler innenfor 2 minutter.
  9. Når en skytter har skutt sine piler skal han straks begi seg bak ventelinjen.

Skyterytme styres av lydsignaler med fløyte:

2 LYDSIGNALER: Skytter går fram til skytelinjen. Man kan sette på pil, men det er ikke lov å stramme opp eller heve buen.
1 LYDSIGNAL: (10 sekunder senere) Skytingen kan begynne. Etter at 3 piler er skutt skal man straks bevege seg bak ventelinjen.
3 LYDSIGNALER: Alle skyttere er ferdige. Hent piler.

Andre regler

Se også regler hos Norsk Bueskytterforbund.