Bueskyttere som ønsker å bli medlem

Det er et krav at du må ha tatt introkurs for å bli medlem i klubben. Introkursene holdes ca 2 ganger i året, de blir publisert på nettsiden  og facebook siden.  Du kan også sende oss en epost på lillehammer@bueklubb.no for å bli satt på liste for neste kurs. Så tar vi kontakt med deg når dette settes opp. 

Men har du tatt dette tidligere eller vært aktiv skytter i en annen klubb så kan du ta kontakt og melde deg rett inn hos oss.

Lillehammer bueskytterklubb er åpent for bueskyttere over 10 år. For de yngste kan det være behov for å ha en forelder til stede.

Pris for medlemskap ble vedtatt på årsmøte 11. februar 2014 kl 19 og stadfestet på nytt 18. november 2014. Årsmøtet 2021 vedtok økning av kontingenten for senior- og husstands-medlemskap. Medlemskap i Lillehammer Bueskytterklubb følger kalender året.

Junior medlemskap fra 10 til fylte 18 år

kr 900
/ÅR
 • Tilgang til treninger med veileder for barn og ungdom
 • Tilgang til alle våre treningsområder med følge av en voksen
 • Medlem av Norges Bueskytterforbund
 • Mulighet til å delta på stevner

Student fra 18 til 25 år

kr 1000
/ÅR
 • Tilgang til treninger med veileder
 • Tilgang til alle våre treningsområder
 • Medlem av Norges Bueskytterforbund
 • Mulighet til å delta på stevner

Senior eldre enn 18 år

kr 1450
/ÅR
 • Tilgang til treninger med veileder
 • Tilgang til alle våre treningsområder
 • Medlem av Norges Bueskytterforbund
 • Mulighet til å delta på stevner

Pensjonist pensjonist over 60 år

kr 1200
/ÅR
 • Tilgang til treninger med veileder
 • Tilgang til alle våre treningsområder
 • Medlem av Norges Bueskytterforbund
 • Mulighet til å delta på stevner

Familie i samme husstand

kr 1950
/ÅR
 • Tilgang til treninger med veileder for barn og ungdom
 • Tilgang til alle våre treningsområder med følge av en voksen
 • Medlem av Norges Bueskytterforbund
 • Mulighet til å delta på stevner

Støtte medlem for deg som vil hjelpe klubben

kr 500
/ÅR
 • Du ønsker å støtte Lillehammer Bueskytterklubb, men er ikke aktiv bueskytter
 • Ikke medlem av Norges Bueskytterforbund

Treningsmedlemskap for deg som har en annen klubb

kr 1100
/ÅR
 • Bruk av alle treningsområder
 • Tilgang til treninger med veileder
 • Medlemskap i Norges Bueskytterforbund er ikke inkludert

Treningsmedlemskap Familie

kr 1600
/ÅR
 • Bruk av alle treningsområder
 • Tilgang til trening med veileder
 • Medlemskap i Norges Bueskytterforbund er ikke inkludert