fbpx

Ny i vinter 2020-21 vi har flere treningsgrupper med færre skyttere og deltakerbegrensning. Medlemmer som er med i de faste gruppene finner mer informasjon i Spond.

Ønsker du som medlem å trene alene må du gjøre dette i tidsrom merket grønt. Det er kun plass til 4 skyttere utenom treninger med skyteleder.

Gjeldende regler og retningslinjer vedr gjennomføring av idretts-aktivitet  under Corona-pandemien 

Tilpasset egentrening     i Fabrikken 

 Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende: 

 • Det  sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand. 
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt. 
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksen person til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. 
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smitte-spredning. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktivitetenf.eks. god tilgang  Antibac og rutiner for grundig vask av henderklær og idretts-utstyr før og etter aktiviteten. 
 • Aktiviteten bør utøves  en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 
 • Benytt alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

 Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende: 

 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing 
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøveretreneredommerefunksjonæreog annet støttepersonell. 
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.  

 Bueskytterspesifikke regler: 

 • Stå med minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre  skyte-linjen. 
 • Ikke lov å ta med piler for hverandre. 
 • Ved pilhentingskal mann sørge for god håndhygiene før og etter pilutrekking – dette er skytterens ansvar.  
 • Ha minst 1 meters fysisk avstand fra hverandre når man trekker ut pilene. 
 • Passer  at man ikke berører bueskytterutstyr som tilhører andre skyttere. 

Fullstendige og oppdaterte rettningslinjer på bueskyting.no

Trening i Fabrikken

Man må være 100 % sikker på at man er frisk i forhold til forkjølelse og koronaviruset og ikke er i karantene. 

Bookingregler

 • Medlemmer trenger ikke å booke lokalet lenger og kan nå bruke kjelleren med inntil 4 skyttere på skytelinjen. Som følge av dette og for å ivareta sikkerheten av medlemmene våre i den nåværende situasjonen, begrenses adgang for ikke-medlemmer. Det er ikke tillatt å ha med besøkende inntil videre. Unntak gis kun for mindreårige medlemmer som må ha med en foresatt for bruk av skyteområdet. 

Treningsregler

 • Deltakerbegrensning på 4 skyttere per dag, på grunn av plassbegrensning på skytelinja.
 • Standplassene er tapet opp med grønt tape.
 • Hold minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre, også ved pilhenting.
 • En voksen må være tilstede, slik at man påser at reglene følges.
 • Det er ikke lov å ta med piler for hverandre.
 • Passe på at man ikke berører bueskytterutstyr som tilhører andre skyttere.

Rydd opp i lokalet etter deg. Rengjør overflater i lokalet. Desinfeksjons og rengjøringsmiddel står på bordet ved døra. Ellers gjelder tiltak og krav fra FHI og NBF.

Våre treningsområder

Ensby 3D bane

Vi har en 3D bane på Ensby like utenfor Lillehammer. Her har vi 24 dyrefigur mål som er satt opp. Banen brukes hele året gjennom av mange av våre medlemmer.

Busmoen indre

Vi har en liten utendørs skytebane på Busmoen indre. Her har vi muligheter til å skyte skiveskyting opp til 70+ meter.

Fabrikken

I løkkegata 9 har vi vår innendørsbane hvor medlemmer har mulighet til å trene når de selv ønsker. Her er det blinker for 12 og 18 meter.