fbpx

Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /home/3/l/lillehammerbuesk/www/wp-includes/class-oembed.php on line 272

Warning: preg_match(): Unknown modifier '\' in /home/3/l/lillehammerbuesk/www/wp-includes/class-oembed.php on line 272

Hva er bueskyting?

Helårsidrett

Bueskyting er en helårsidrett vi skyter inne om vinteren og ute på sommeren.

Passer for alle

Bueskyting passer for alle, uansett alder og er en utmerket familieidrett som skaper miljø på tvers av generasjonskløften.

Teknisk idrett

Bueskyting er en teknisk idrett, man behøver ikke å være fysisk sterk for å kunne bli en dyktig bueskytter.

Rimelig idrett

Bueskyting er en rimelig idrett. Når du har investert i bue, piler og tilbehør, har du utstyret for en årrekke.

Presisjonsidrett

Som presisjonsidrett passer de for alle – uansett størrelse, fasong og fysisk kapasitet.

Alle aldre

Medlemsmassen fordeler seg på kvinner og menn i alle aldre, men laveste konkurransealder er 10 år.

Utendørs baneskyting

Foregår på en åpen slette eller en bane f. eks en fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver i ulike størrelser avhengig av skyteavstand. Den lengste konkurranseavstanden er 90 meter.

Innendørs (bane) skyting

Er en typisk vinteridrett og foregår oftest i vanlige idrettshaller. Skyteavstanden er vanligvis 18 meter. I Norge er denne grenen den mest populære i den forstand at det er flest skyttere som deltar i konkurranser.

 

Jakt- og feltskyting

Er den form for bueskyting som ligger nærmest opp til den tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på tredimensjonale dyrefigurer eller skiver med bilder av dyr i ulike størrelser for ulke avstander. Som oftest er avstanden ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstanden riktig. Jaktmålene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Feltskyting foregår på samme måte som jaktskyting, men det skytes på runde, femdelte gule og svarte skiver.

Vil du vite mer?

10 + 3 =