Bli medlem

Venteliste for Introkurs

På grunn av begrenset antall standplasser i innendørslokalene kan vi for tiden ikke ta imot flere nye medlemmer.

Introkurs holdes igjen til sommeren 2021 og etter behov med fire til ti deltakere. Introkurset koster 350kr per deltaker og betales når en kursdato har blitt bestemt.

Bueskyttere som ønsker å bli medlem

Det er et krav at du må ha tatt introkurs for å bli medlem i klubben. Men har du tatt dette tidligere eller vært aktiv skytter i en annen klubb så kan du ta kontakt og melde deg rett inn hos oss.

Lillehammer bueskytterklubb er åpent for bueskyttere over 10 år. For de yngste kan det være behov for å ha en forelder til stede.

Pris for medlemskap ble vedtatt på årsmøte 11. februar 2014 kl 19 og stadfestet på nytt 18. november 2014. Årsmøtet 2021 vedtok økning av kontingenten for senior- og husstands-medlemskap. Medlemskap i Lillehammer Bueskytterklubb følger kalender året.

 

 Søknad om medlemskap i klubben gjøres gjennom Min Idrett