fbpx

Bli medlem

Medlemskap i Lillehammer bueskytterklubb følger kalender året.

Lillehammer bueskytterklubb er åpent for bueskyttere over 10 år. For de yngste kan det være behov for å ha en forelder til stede.

Medlemskap

Vedtatt på årsmøte 11. februar 2014 kl 19 og stadfestet på nytt 18. november 2014.

Støtte medlem                                          kr 500
Junior: fra 10 år og opp til 18 år:          kr 900
Student: 18-25 år                                     kr 1000
Senior, eldre enn 18 år                            kr 1350
Familie (i samme husstand)                  kr 1850
Pensjonist over 60 år                              kr 1200

Søknad om medlemskap i klubben gjøres gjennom Min Idrett