Ungdomslekene bestod av 15 ulike sportsaktiviteter. En av de var bueskyting. se http://www.gymogturn.no/ungdomslekene2011/idrettene/Sider/Bueskyting.aspx