Oppunder jul steg aktiviteten. Kvelden startet med at nevenyttige Truls og jens Kåre satte inn hyller i skapet. Deretter fulgte en fin periode med konsentrert skyting. Til slutt valgte de yngste å skyte i filler panten på brusen sin. Neste tirsdag er siste før jul. Da vil vi arrangere noen konkurranser og hygge oss.

Det nye klubbskapet har fått hyller,

Ennå har vi plass til mange fler på skytelinjen i bane en, før vi tar i bruk bane to og tre!