Hyggelig stemning med 14 på skytelinja. Skyteleder får stadig større ansvar. Pil i pil (fra siden) ga ikke oppløftende resultat, den ble ødelagt. Fra Gausdal fikk vi besøk fra sørgudbrandsdals jaktbueklubb, som kom med langbue

Ivrige skyttere klare på skytelinjs