Siste tirsdag i oktober dukket Keith opp og hjalp den ene og den andre med å finpusse på ferdighetene.
Det var god stemning og vi begynte å skyte på tid for å holde progresjonen.

God konsentrasjon på skytelinja