Jamn oppslutning i klubben. på treningene. Skyteavstander på 10. 18 og 25 meter. En fantastisk hall for vårt formål. Vi avslutter sesongen i uke 24 (14. juni) og begynner inne igjen i uke 35, 30. august kl 19-21.

Fin konsentrasjon på buekytingene

Fin konsentrasjon på buekytingene