Siste skytedag i desember samlet mange på skytelinja. Etter opparming ble gruppen delt i tre: 12 meter recurve, 18 meter recurve og 18 meter compound. Konkurransen gikk ut på «dårligste pil ut». Enkelte mistet raskt sine piler mens andre først ble utsatt for reduksjon av piler senere i konkurransen. Til slutt konkurrerte vinner av compound 18 meter mot recurve 18 meter.

Resultater:
12 meter Recurve
Åsmund Wahl
18 meter Recurve
Jens Kåre Holen
18 meter Compound:
Vegar Hagen
og
Resultater fremmøte var
Martin Pedersen og Mathias Larsen

Vi gratulerer alle og ønsker velkommen til tirsdag 3. januar neste år.

Lillehammer bueskyttere

Alle er klar på skytelinja og signal er gitt. Nå gjelder det

Lengre uti konkurransen avtar piler og skyttere og gjenværende får utfordringer

Til slutt var det recurve vinner Jens Kåre mot compound vinner Vegar Hansen