Skytelinja fylles opp etter høstferie. Denne kvelden hadde vi besøk fra filmskolen som er på jakt etter bue og pil samt studre teknikk for en film de skal lage. Ikke alle var like presise og vi måtte sette opp pilfangernett.

God konsentrasjon på skytelinja