Godt frem møte før fridagene i mai. Dyp konsentrasjon gir gode resultater

Dyp konsentrasjon i bueklubben

Dyp konsentrasjon i bueklubben