Under arrangementet «gata er di» stilte klubben opp på Lilletorget med plakater, visitkort og bue og piler. Det var jamt noen som viste interesse for denne sporten. Navn og mobil/e-post ble notert for de som var interessert.

Lillehammer bueskytterklubb profilerer seg på Lilletorget

Lillehammer bueskytterklubb profilerer seg på Lilletorget