Har hatt møte med kommunen om Kringsjåhallen. De vil nå rydde opp på bakrommene og vi kan flytte over straks det er klart. Vi antar at det tar minst en mnd før vi har klart nye lagringsforhold i Kringsjåhallen og at vi flytter aktiviteten fra Lillehammer vidregående til kringsåhallen. Om kvelden var det ordinær skyting med stadig økende deltagelse.

Kart som viser hvordan Kringsåhallen ligger i forhold til Sigrid Unsets veg