Denne onsdagen kom det tre nye i klubben som ønsket å prøve klubbens buer. Etter en kort innføring i grunnleggende stå og skyteteknikker traff alle tre meget bra. Etterspørselen etter kurs øker og vi er på jakt etter nye lokaler som er egnet.

Kerstin, Steinar og Lu Min sikter og treffer, blink