Lesson 1 of 9
In Progress

Generell sikkerhet

Pål april 14, 2023
  1. Ikke pek buen mot noen: Aldri pek buen mot andre mennesker, uansett om den er spent eller ikke. Behandle buen som et potensielt farlig våpen og vis respekt for både utstyret og personene rundt deg.
  2. Ikke skyt opp i luften: Skyting rett opp i luften er ekstremt farlig, da piler kan falle tilbake til bakken med stor kraft og forårsake skader eller dødsfall. Skyt alltid mot et sikkert og klart definert mål.
  3. Spenn ikke buen utenfor skyteområdet: Vent med å spenne buen til du er på linje med skyteområdet, og sørg for at det er trygt å skyte før du gjør det. Dette inkluderer å sjekke at ingen befinner seg i sikkerhetssonen og at alle er klar over at du skal skyte.
  4. Vær oppmerksom på omgivelsene: Hold alltid øye med hva som skjer rundt deg og sørg for at området bak og rundt målet er fritt for mennesker og dyr. Vær også bevisst på værforholdene, da vind og regn kan påvirke pilenes flukt.
  5. Skyt bare når det er trygt: Vent med å skyte til alle er bak skytterlinjen, og det ikke er noen i sikkerhetssonen. Hvis du er usikker på om det er trygt å skyte, vent og be om veiledning fra instruktøren eller sikkerhetsansvarlig.
  6. Bruk riktig utstyr: Forsikre deg om at du bruker utstyr som passer for deg, inkludert riktig buestyrke og pilar av passende lengde og materiale. Bruk også personlig beskyttelsesutstyr som armbeskytter og fingertab for å redusere risikoen for skader.
  7. Følg instruktørens eller sikkerhetsansvarligs anvisninger: Lytt til og følg instruksjonene gitt av instruktør eller sikkerhetsansvarlig. De er der for å sikre at alle er trygge og får en positiv opplevelse.
  8. Kommuniser tydelig: Bruk standardiserte kommandoer og signaler for å kommunisere med andre skyttere og sikkerhetsansvarlige, slik at alle vet hva som skjer og når det er trygt å skyte, hente piler eller krysse skyteområdet.
  9. Behandle piler forsiktig: Piler kan være skarpe og potensielt farlige. Håndter dem forsiktig og riktig, både når du lader buen og når du henter dem fra målet.
  10. Lær grunnleggende førstehjelp: Vær forberedt på å håndtere små skader og ulykker ved å lære grunnleggende førstehjelp og vite hvor førstehjelpsutstyret er plassert på skytebanen.

Ved å følge disse grunnleggende sikkerhetsreglene vil du bidra til å skape et trygt og hyggelig miljø for alle som deltar.

Lesson Content