fbpx

Styret i Lillehammer bueskyttere

E-post til klubben: Post@lillehammerbueskyttere.no

–     Leder: Kai Gjessing:  Leder@lillehammerbueskyttere.no, Tlf: 90777108
–     Nestleder: Laura Schiele – Nestleder@lillehammerbueskyttere.no
–     Kasserer:  Trond Kristoffersen – Kasserer@lillehammerbueskyttere.no
–     Vara medlemmer: Gunnar Huuse og Arne jensen: varamedlemmer@lillehammerbueskyttere.no

Bank konto nummer: 2095 49 10106

(oppdatert 26. september 2018)