Godt innslag av ungdommer i kveld. Keith er flink til å gi de nye spill og utfordringer som engasjerer og inspirerer de unge.

Poengopptelling og vurdering av egen og andres innsats.