Etterjuls skytingen er i gang. Med ekstremkulde ute er skytehallen inne tilstrekkelig varm.

Resultater fra en runde bueskyting diskuteres

Resultater fra en runde bueskyting diskuteres.