Fredag 12. mai kom det ti bueskyttere fra fire forskjellige klubber.

Vi begynte med en gjennomgang av klubb organisering og fikk tips og råd av Inger-Marie Stokke samt gjennomgang av rammer klubbene forholder seg til. Vi ble oppfordret til å invitere til klubb besøk og startmøte. Dette er et gratistilbud til alle klubber som er meget nyttig i drift av frivillige klubber.

I andre del gikk vi mer «operativt» til verks.  Aktivitetskoordinator Sverre Mørch Fredriksen  visete oss to hjelpemidler;

-Organisasjonshjul som var delt inn i indreliv (Ledelse, trenere og organisasjon) og aktivitet (anlegg, aktivitetstilbud og arrangement)

-Ansvarsliste med hva, hvordan, hvem og når

Vi fikk to oppgaver, den ene var avvikling av deltagelse på messe (som to av klubbene hadde fått invitasjoner til) og den andre oppgaven var dlt hvor Mjøsa klubbene fikk i oppgave: Hvordan skaper vi mer og bedre aktiviteter i vårt nærområde.