Seks ivrige seniorer kom til første samling. Keith gikk igjennom elementære øvelser og grunnleggende teknikker. Fokus på at bueskyting er mer en meditasjonsform eller en kampsport; rolige og balanserte bevegelser. Kvelden ble avsluttet med en liten konkurranse hvor de to beste pilene teller.
Seniorene får grunnleggende skyte og "holdnings" trening