Flere av klubbens medlemmer stilte på dugnad hvor vi skrudde ned skap og tok med oss skyteskiver, pilfangernett og dro til Kringsjå tennishall. Her var det en liten vannlekasje etter et vårlig innspill fra været. Vi fikk satt inn skap, og montert de tre nye skivene, samt satt trillehjul på de, tilsvarende det vi har på de store skivene. Skivene tok mye plass og vi måtte plassere bueskapet annerledes enn vi først hadde tenkt. Videre må vi også bygge en klubb vogn på en annen måte enn vi først tenkte.

Dugnaden er over, utstyret er kommet inn i Kringsjå tennishall