Årsmøte 21. februar 2012 kl 17-18.30 i Kringsjåhallen.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, tellekorps samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a. Vedta ny lov (Idrettens basis lovnorm)
7. Fastsette medlemskontingent for 2012
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg

Styret