Klubben avholder årsmøte i tennishallen kl 19-20 tirsdag 22. februar.
Vi ønsker alle bue interesserte velkommen for å være med å stake ut retningen på aktivitetene i klubben og gjøre seg kjent med de nye lokalene våre.

Styret
v/Kai Gjessing